• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~නිදහසේ උපන් සිතුවිලි නිදහස්ව පළ කරනු සඳහා සයිබර් අවකාශයේ ඉදි කළ නිවහන~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunday, November 14, 2010

ඔයා මට ආදරෙයි

අම්මි බබාට ආදරෙයි...
බබා ටීචට ආදරෙයි....
අරයා එයා‍ට ආදරෙයි...
මම ඔයාට ආදරෙයි...
.....ආදරෙයි..
....

හැමෝම කාට හරි ආදරෙයි. හැමෝටම කවුරුහරි ආදරෙයි...එහෙමද? එහෙම නෙවෙයි නේද?
කාටවත් ආදරේ නැති අයත් ඉන්නවා... කවුරුන්ගෙන්වත් ආදරේ නොලබන අයත් ඉන්නවා.
ආදරේවගෙ පෙන්නුවාට ආදරේ නැති අයත් ඉන්නවා...ආදරේ නෑ වගෙ පෙනුනාට ඇත්තටම ආදරේ කරන අයත් ඉන්නවා. ආදරේ නැති වුණාට ආදරේ වගේ පෙන්නන්න වෙලා තියෙන අය...ආදරේ වුණාට ඒ බව පෙන්නන්න බැරි අය.. ඒ ගොල්ලත් ඔය අතරෙ ඉන්නවා..

බබා තාත්තිට ද අම්මිට ද වැඩිය ආදරේ?....අම්මිට..
අම්මිට?... අම්මිට කොච්චර ආදරේද?...
ම්..ම්.............
ආදරේ මනින්න මිමි හොයන්න ගිහින් පොඩි එකා පොඩි කාලෙදිම අමාරුවෙ වැටෙනවා..

අම්මිට මෙන්න මෙච්චරාක් ආදරේ....පුලුවන් තරම් අත් දෙක විහිදුවලා ගොඩාක් ආදරේ බව පෙන්නන්න පොඩි එකා හදන්නේ..

ලොකු වුණාමත් ආදරේ මනින්න ඒ මිම්ම හරි යයි ද? බැලුමක් පුලුවන් තරම් පුම්බලා මෙන්න මෙච්චරාක් කියල පෙන්නුවොත් කොහොමද? ඒ වුණාට වැඩියෙන් පිම්බුණාම බැලුම් ඉක්මනට පිපිරෙනවා... කොච්චර තදින් කට ගැටගැහුවත් ටික දවසක් යන කොට හුළං බහිනවා... විකාර... බැලුම් වලින් කොහොමද ආදරේ මනින්නේ? මගේ ආදරේ නම් මහා මේරුව වගේ..

මහා මේරුව ඒක කොහෙද තියෙන්නේ.. ඒක මොන වගේ එකක්ද?..

ආ.. ඇත්ත තමයි.. එහෙම එකක් නැහැනේ.. ඒක තියෙන්නේ පොත් වල විතරයි.. එතකොට ආදරේ තියෙන්නෙත් පොතේ විතරද?

නෑ.. නෑ ආදරේ ඇත්තටම තියෙනවා... මේ මා ළඟ තියෙන්නේ...

කෝ.. පෙන්නන්න ඔයා ළඟ තියෙන ආදරේ...

ඔයාට පෙනෙන්නෙ නැහැ ආදරේ... බලන්න ඉල්ලන්න එපා ආදරේ.. මනින්න හදන්න එපා ආදරේ...

ආදරේ දැනෙන දෙයක්... ආදරේ සුවඳ.. ආදරේ දිග..පළල..ආදරේ බර.. හදවතටයි දැනෙන්නේ..

ඉල්ලන්න එපා ආදරේ... ඉල්ලුවාට ලැබෙන්නෙ නහැ ආදරේ.. ආදරේ දුන්නම ආදරේ ලැබෙයි..මනින්න බැරි, හදවතට බර දැනෙන ආදරේ..

ආදරේ... ලොව හඬවන ආදරේ...
ආදරේ ... ලොව නලවන ආදරේ...

ඉතින්... බොරුවක් නොවෙයි..

බබා..අම්මිට ආදරෙයි...
ටීච බබාට ආදරෙයි....
එයා අරයට ආදරෙයි...
ඔයා....මට ආදරෙයි...